Algemene voorwaarden 123 Bloemen

Voorwaarden
De prijzen die op de website vermeld staan zijn prijzen exclusief 6% BTW. Naast de waarde van de bloemen zal er  6.95 euro toegevoegd worden voor het bezorgen van de bloemen. Aangezien het een natuurproduct betreft zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding van het product door de klant gekozen.

Zakelijk
Als u uw bedrijf aangemeld heeft als zakelijke klant, is het mogelijk om bestellingen te plaatsen die aan het eind van de maand op een verzamelfactuur komen. De prijzen in het zakelijk gedeelte worden ook getoond exclusief BTW en de BTW wordt apart vermeld op de factuur.

Annulering
U kunt een bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan, indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft, de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden.

Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk via het contactformulier op de website kenbaar te worden gemaakt. Wij zullen binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden.

Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden nemen wij schriftelijk of telefonisch contact met u op. 123 Bloemen vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.